ขออภัยขณะนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง

กิจกรรมวิทยาลัยฯ


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจง
นโยบายของทางวิทยาลัย และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของทางวิทยาลัย ให้แก่
ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ณ ห้อง JBAC Convention <<<รับชมภาพเพิ่มเติม>>>
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
   
  • ทดสอบ
  • นักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว เดือน กรกฎาคม ให้ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๖๐