วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ
Jomtiem Business Administration Technological Collage : JBAC
133/5 หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ


 • ยังไม่มีข้อมูล

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา


 • ยังไม่มีข้อมูล

ข่าวระบบสารสนเทศ JMIS

ข่าวระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิทยาลัย (JMIS)


 • ยังไม่มีข้อมูล

งานฝึกงาน

งานฝึกงาน


 • รายชื่ออาจารย์นิเทศการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดูรายละเอียด
 • แผนปฏิบัติงานและกำหนดการ การฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดูรายละเอียด

  วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ (JBAC)
  133/5 หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
  โทร. (038) 737592 - 3 โทรสาร. (038) 737592 - 3 มือถือ (081) 7619464
  E-Mail : jbac_college@hotmail.co.th สงวนลิขสิทธิ์  @ พัฒนาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 2014